Služby

Našim klientům nabízíme zejména:

– vedení účetnictví a daňové evidence

– zpracování účetních závěrek

– zpracování mzdové a personální agendy

– účetní poradenství

– vypracování podkladů k veškerým daňovým přiznáním

– ekonomické poradenství

– zastupování klientů na základě plné moci